Công ty

Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lớn

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban quyết định phê duyệt Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (DTI).

Digiwin Smart Manufacturing Alliance tại TP.HCM

Digiwin AIoT Cloud là một ứng dụng quản lý sản xuất được phát triển dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Đây là ứng dụng được triển khai kết hợp bởi các thành viên trong liên minh ​​Digiwin Smart Manufacturing Alliance (DSMA) với mục tiêu góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Ngày 10/10 được chọn là ngày chuyển đổi số quốc gia

heo Bộ Thông tin và Truyền thông (TTT), ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 505 về Ngày chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm được lấy là Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Các khái niệm như “digitization”, “digitalization” và “digital transformation” ngày càng trở nên phổ biến trong các cuộc trò chuyện của hội đồng quản trị.

Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh

Hội Tự động hóa TP.HCM cùng Sở Công Thương thành phố tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

face
Zalo